INDUSTRIER

Smart City Leverandør

I en Smart City digitaliseres hele bymiljøet, og her kan TrapMe’s digitale løsninger nemt integreres og give en kommune indsigt i hvor i byen, der er trends for rotter.

En Smart City kan indsamle data på, hvornår skraldespandene skal tømmes, hvor meget det har regnet, hvor højt vandet i kloakkerne er steget, hvad temperaturen samt fugtigheden er inde i bygninger og meget mere. Connectivity er kernen af en Smart City, hvor der indsamles data fra bymiljøet for at optimere byens drift. Mange kommuner arbejder på at blive mere digitaliserede, men de er udfordrede på tid og ressourcer grundet økonomiske nedskæringer. TrapMe bidrager til Smart City-konceptet med en digitale rottefælde, der indgår som en naturlig del af det digitale bymiljø.

TrapMe gør det muligt at indsamle data på lokationer og antallet af rottefangster. Det hjælper skadedyrsbekæmperen med at opspore trends for rotter, og derved effektivisere rottebekæmpelsen. Som kommune spares der tid, fordi der konstant er overblik over status på alle fælder, og de skal kun tjekkes, når de giver signal om fangst. Brug tiden effektivt på at optimere byens miljø, og bliv bedre til at forebygge samt bekæmpe rotter med TrapMe’s digitale fælde.

Skal vi hjælpe dig?

Man får lynhurtigt besked om, at der har været aktivitet, så bekæmperen kan komme ud og få reaktiveret fælden, så der er aktiv bekæmpelse i gang.

Hjarnø er der et fuglehabitat, som Hedensted Kommune er forpligtigede til at passe på. Øen har før haft store rotteproblemer, og da rottegift kan bringe fuglenes liv i fare, har det har været en udfordring for kommunen at finde den rette måde at bekæmpe rotterne på.