INDUSTRIER

Skadedyrsbekæmper

Brug din arbejdstid effektivt som skadedyrsbekæmper og med TrapMe’s digitale fælder er din ekspertise og viden altid i fokus, når rotter skal bekæmpes.

Skadedyrsbekæmper

Traditionelle rottefælder og rottegift kræver, at skadedyrsbekæmperen bruger tid på at køre ud og tjekke regelmæssigt.  Som skadedyrsbekæmper kan du hurtigt få travlt, hvis der er 10.000 rottefælder opsat. Hvis du bekæmper med gift, er der også risiko for at ramme andre dyr. Med rottegift er det heller ikke til at vide, hvor rotten ligger henne efterfølgende, eller hvor den kommer fra

TrapMe hjælper skadedyrsbekæmpere med at bekæmpe og forebygge rotter på en miljøvenlig mådeTrapMe skaber et overblik over fælderne, og sparer skadedyrsbekæmperen tid på at tilse tomme fælder. Derudover skaber TrapMe også en bedre kommunikation mellem skadedyrsbekæmpere og deres kunder. Førhen var det besværligt for skadedyrsbekæmperen løbende at skulle holde kunden orienteret om indsatsen mod rotter i kundens hjem/ejendom. Nu kan skadedyrsbekæmperen fremsende en rapport med overblik over indsatsen og antal af fangster, samt monitorere om der fortsat er et problem. Med TrapMe platformens dataopsamling og rapportering vil skadedyrsbekæmperen over tid kunne se tendenser for et given område, som monitoreres med “smarte fælder”. 

Som skadedyrsbekæmper kan du nu undgå at tilse tomme fælder og i stedet bruge din erfaring og ekspertise til rotteforebyggelse ogbekæmpelse. 

Skal vi hjælpe dig?

“Det mest essentielle ved TrapMe er, at vi får en alarm, når fælden klapper”.

Et rottetilhold er selvsagt ikke en situation nogen har lyst til at være på bagkant med, da situationen kan udvikle sig meget hurtigt.

MyreExpressen Kolding vælger derfor værktøjer til rottebekæmpelse, som kan hjælpe dem med både at forebygge og bekæmpe rotter.