Rottegift bruges stadig i høj grad til bekæmpelse af rotter, men det er ikke kun rotterne, der dør af giften. Mårdyr, ilder, ræve, ugler og endda kæledyr som f.eks. katte og hunde bliver fundet døde med rottegift i kroppen. Naturen er hård, men behøves det ligefrem at være så brutalt, at andre dyr skal dø af gift til rotter, eller kan der være andre muligheder? Hvordan kan man opretholde en aktiv bekæmpelse af rotter, uden at andre dyr skal bøde for det?  

 

Rottegift slår mårdyr ihjel 

I 2011 blev reglerne for udlægningen af rottegift indskærpet i Danmark, og i 2016 blev det forbudt at udlægge gift til rotter som forebyggende bekæmpelse. Det betyder, at der skal være konstateret et rotteproblem, før en skadedyrsbekæmper må udlægge gift til rotter. Til trods for disse regler og love, rammer rottegift stadig andre dyr i naturen f.eks. mårdyr, ugler, ilder og ræve, men også kæledyr såsom katte. 

En undersøgelse fra 2017 viser, at selvom der er kommet flere regler på området for rottegift, så er der stadig mange tilfælde, hvor rottegift slår mårdyr ihjel. På sigt er mårdyrene i fare for at uddø i den danske natur, og på nuværende tidspunkt vurderes de at være en sårbar og truet dyreart. Mårdyrene er havnet på rødlisten, som er en målestok for den biologiske mangfoldighed, og listen er til for at vurdere, hvilke dyr der er i risiko for at uddø i naturen. Rottegift er dog ikke den eneste årsag til at mårdyrene er en udsat gruppe, men det er en faktor, der bidrager til statistikken. Grundet mårdyrenes lille størrelse skal de ikke spise mange inficerede rotter, før det tager livet af dem. Rottegiften hober sig nemlig op i leveren hos mårdyrene, og med tiden vil de dø af det.  

 

Rotters resistens over for rottegift 

Hvad gør rottegift ved rotter? Alle typer af rottegift kan betegnes som blodfortyndende midler, da de går ind og hæmmer rottens blod i at størkne. Efter en rotte har spist rottegift går der typisk 4-6 dage, før den dør. Nogle vil mene, at det er en meget lang og pinefuld måde at dø på for en rotte, og det er også i strid med Dyreværnsloven. Årsagen til den fortsatte brug af rottegift er dog, at mange mener, det er det mest effektive bekæmpelsesmiddel mod rotter.  

Rotter kan være resistente over for rottegift i større eller mindre grad, og det er endda en arvelig egenskab. Det er blandt andet derfor, at der er forskellige typer af rottegift, som også kaldes antikoagulanter. I områder med høj resistens bruges rottegift med stoffet difenacoum ofte, men i områder med mindre eller ingen resistens bruges mildere typer af rottegift. 

 

Digitale fælder kan erstatte rottegift

Digitale fælder er en langt mere miljøvenlig måde at bekæmpe rotter på, og i mange tilfælde kan de erstatte rottegift. Fordelen ved digitale fælder er at de giver live opdateringer og bidrager derved til forebyggelse af infestationer. Mange kommuner og virksomheder begynder også at stille krav om miljøvenlig bekæmpelse, og det får flere skadedyrbekæmpere til at vælge en digital rottefælde. Det er selvfølgelig godt nyt for mårdyr og ilder, da det vil mindske chancerne for, at de spiser en giftinficeret rotte, og derved selv lider en pinefuld død.

Rottegift vil nok stadig blive brugt af mange skadedyrsbekæmpere i de kommende år. Men antallet af skadedyrsbekæmpere, der benytter digitale fælder stiger fortsat, hvilket reducerer brugen af rottegift. Digitale fælder kommer angiveligt til at fylde mere og mere i den fremtidige bekæmpelse af skadedyr. 

 

Kilder: