CASE

Snowa Skadedyrsservice

Besparelse af tid, ressourcer samt penge for både kunden og bekæmperen.

Baggrund

Snowa Skadedyrsservice går ind for effektive skadedyrsløsninger, og gør derfor ofte brug af digitale fælder til både forebyggelse og bekæmpelse. Mads Poulsen er ejer af virksomheden og har mange års erfaring i skadedyrsbranchen.  

“Jeg er meget tilfreds med at bruge TrapMe, for som jeg ser det, så sparer både kunden og jeg tid, ressourcer samt penge. Jeg skal ikke kører ud 4 gange årligt, men kun når der er gået noget i fælden, og det er en del af den service, jeg tilbyder, så det koster altså ikke ekstra, når der er fangst

 

 

Mads Poulsen
Snowa Skadedyrsservice

Bruger 25% færre depoter i gennemsnit

Skadedyr kan som bekendt dukke op forskellige steder, men især fødevare- og restaurationsbranchen er i høj risiko for at få besøg af rotter eller mus, som er på jagt efter mad. Mads Poulsen har før brugt digitale TrapMe-fælder omkring en kundes virksomhed som en forebyggende sikringsordning. Derved kunne en nedlukning og yderligere omkostninger undgås, fordi rotterne blev fanget uden for virksomheden.  

“Især inden for fødevareindustrien og restaurationsbranchen giver digitale fælder rigtig god mening, fordi de er aktive sikringsløsninger, der forebygger og bekæmper rotter 24/7. Skulle der gå en rotte i fælden, så er jeg der hurtigt inden for 24 timer og kan skifte depotet, så fælden er aktiv igen – det er langt bedre end med en traditionel sikringsløsning, hvor man først kommer ud og tilser efter 3 måneder, for man ved ikke, om rotten gik i fælden for 2 dage, uger eller måneder siden,“ forklarer Mads Poulsen.  

Udover at give besked om fangst 24/7 kan digitale fælder også spare tid, ressourcer og penge for både skadedyrsbekæmpere og deres kunder.  

“Cirka 50% af arbejdstiden for en skadedyrsbekæmper kan hurtigt gå til at køre rundt og tjekke fælder, som muligvis er tomme – ved mindre man bruger digitale løsninger,” siger Mads.  

Digitale fælder skaber tryghed for kunden og forebyggende skadedyrsløsninger giver mening i mange tilfælde. Derudover er digitale fælder også en mere bæredygtig løsning end gift, og for Mads er det vigtigt også at tænke i grønne løsninger.  

“Det handler jo også om at tænke grønt og effektivt, så jeg ikke bruger en masse benzin på at køre og tjekke depoter, hvor det ikke er nødvendigt. Derudover kan jeg med digitale fælder også spare på antallet af depoter. Ingen kunder er ens, og alle har forskellige behov, som der tages højde for, men i gennemsnit kan jeg sætte 25% færre depoter op ved brug af digitale løsninger,” siger Mads. 

Kundens behov i fokus

Hos Snowa Skadedyrsservice er kundens behov altid i fokus. Mads ønsker at hjælpe sine kunder på den mest effektive måde og tilbyder sin hjælp igennem hele skadedyrsforløbet. I nogle tilfælde kan et besøg fra en skadedyrsbekæmper hurtigt blive dyrt, hvis skadedyrsproblemet eskalerer, men hos Snowa Skadedyrsservice betaler kunden kun for det, der er behov for, og det koster ikke ekstra, når Mads kører ud og tømmer en fælde. 

“Ingen steder eller kunder er ens, og det er deres behov heller ikke. Det handler altid om at se på kunden og konteksten – er det en fødevarevirksomhed? Er der skov i nærheden? Hvordan er bygningens stand? Der laves en risikovurdering på baggrund af konteksten. Jeg vil altid gerne finde frem til, hvad kunden har brug for, så hver enkelt kunde kun betaler for den løsning, de har brug for,” siger Mads.  

Mads hjælper et bredt spektrum af sine kunder inden for mange industrier – heriblandt restauranter, hoteller, lagre, butikker og udlejningsejendomme. Det er vigtigt, at pris og behov stemmer overens, men det er Mads’ overbevisning af der prismæssigt ikke er så langt fra den traditionelle til den digitale skadedyrsløsning.  

Der er altid nogle som tænker, er det nødvendigt med digitale fælder? Det kan jo altid diskuteres, men jeg mener, at der ikke er den store prisforskel på at bruge traditionelle eller digitale fælder. Med traditionelle fælder skal jeg køre ud og tilse dem 4 gange om året, og mange af dem kan endda være tomme. Med digitale fælder skal jeg kun køre ud og tilse fælder, der sender alarm om fangst, og det sparer tid, ressourcer og penge for både kunden og jeg,” siger Mads Poulsen. 

Opsætning af færre depoter – 25% gennemsnitligt

Aktiv forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr 24/7

Besparelse af tid, ressourcer samt penge for både kunden og bekæmperen