CASE

Hedensted Kommune

Maria Sørensen er biolog og sagsbehandler i Hedensted Kommune, hvor hun er ansvarlig for den kommunale rottebekæmpelse.

Baggrund

Hedensted Kommune har udarbejdet en såkaldt Rottehandleplan for 2018-2021, som har til formål at reducere antallet af rotter ved at fokusere på forebyggelse og bekæmpelse. En af de overordnede målsætninger i handleplanen er at sænke giftforbruget i forbindelse med rottebekæmpelse. En anden målsætning er at informere borgere om forebyggelse og bekæmpelse af rotter samt at benytte den digitale løsning til indberetning af rotter. Digitalisering er en central del af handleplanen, fordi det skal være nemt for borgere at skrive en anmeldelse eller søge informationer og vejledning, når der kommer til rotter.

”Man får lynhurtigt besked om, at der har været aktivitet, så bekæmperen kan komme ud og få reaktiveret fælden, så der er aktiv bekæmpelse i gang”

 

 

Maria Sørensen
Hedensted Kommune

Udfordring

På Hjarnø er der et fuglehabitat, som Hedensted Kommune er forpligtigede til at passe på. Øen har før haft store rotteproblemer, og det har været en udfordring at finde den rette måde at bekæmpe rotterne på.

“Da jeg overtog området, fandt jeg ud af, at rottebekæmpelsen med gift havde kørt i nogle år, men det virkede ikke. Jeg besluttede, at vi skulle prøve noget andet, især nu hvor vi var forpligtigede til at passe på fuglene, og vi havde et højt giftforbrug i kommunen,” forklarer Maria Sørensen.

Undersøgelser i Hedensted Kommune påviste, at der var en høj resistens for bekæmpelsesmidler iblandt rotter. Der blev brugt meget gift, og det blev tilsvarende påvist, at det ikke virkede. 

“TrapMe dukkede op som et rigtig godt alternativ. Det er meget smart, at man får en besked, når fælden er smækket, og derved kan man spare turene ud til borgere for at tjekke fælden. Vi skal selvfølgelig stadig ud for at optimere placeringen og vurdere, om vi skal fortsætte bekæmpelsen. Men vi har en idé, om hvorvidt fælden er smækket eller ej,” siger Maria.

Mindre rottegift, flere rottefælder

Hedensted Kommune har reduceret brugen af rottegift med omkring 80-90%, og det er en væsentlig mindre mængde, end hvad der er blevet anvendt i de seneste par år.

“Vi skal effektivisere den bekæmpelse, vi har mest muligt, og den proces arbejder vi løbende med. Da jeg fandt frem til TrapMe, så var jeg hurtig til at træffe en beslutning. Alternativerne kunne bare ikke det samme, og det var vigtigt, at fælden havde det hele i sig,” fortæller Maria.

Antallet af rotter kan dog variere fra år til år, så der kan både komme 2000 rotteanmeldelser eller 3500 anmeldelser, og der er derfor stor forskel på, hvor travlt der er. I Hedensted Kommune er der ansat tre faste skadedyrsbekæmpere, og derudover er der også nogle autoriserede bekæmpere, som hjælper til i travle perioder. Men rottebekæmpelse er ikke kun skadedyrsbekæmperens ansvar.

”Det er et samarbejde mellem borgeren og bekæmpelsesfirmaet. Vi bekæmper rotter, men borgeren forebygger rotter. Tidligere har det meget været sådan, at man har ringet, så har kommunen lagt gift ud, og herefter tænker man ikke mere over det. Sådan er det ikke længere. I dag har man et ansvar for at få fjernet fx foder, fuglefrø, madaffald, eller hvad man nu ellers har liggende,” siger Maria Sørensen afslutningsvis.

Mindsket giftforbrug

Lynhurtig besked til bekæmperen når der går rotter i fælden

Aktiv rottebekæmpelse

Sparer tid for skadedyrsbekæmperen