CASE

HedeDanmark

Mads Poulsen er tidligere driftsleder for Skadedyrsafdelingen i HedeDanmark, og selvom denne afdeling er forholdsvis ny i virksomheden, så har Mads mange års erfaring inden for skadedyrsbranchen.

Baggrund

HedeDanmark er en international handels-, service- og anlægsgartnervirksomhed med mange års erfaring inden for skov og landskabFor cirka to år siden var Mads Poulsen med til at starte skadedyrsafdelingen op i HedeDanmarkog han var blandt andet med til at træffe beslutningen om, at HedeDanmark skulle arbejde med digitale fælder. HedeDanmark tror på, at digitalisering og giftfri bekæmpelse er vejen frem, og de valgte derfor en elektronisk løsning fra starten frem for at opsætte en masse traditionelle fælder, og derefter udskifte med digitale på et senere tidspunkt.

HedeDanmark bruger TrapMe fælder

“Vi reagerer, når der går en alarm, og det får også vores kunder til at føle, at vi holder vores ord, fordi vi holder øje med fælderne”

 

 

Mads Poulsen
HedeDanmark

Udfordring

Mads Poulsen har været i skadedyrsbranchen i mange år og har afprøvet forskellige digitale enheder til forebyggelse af rotter heriblandt bevægelsessensorer. En fordel ved sensorerne er, at de opfanger, hvis en rotte kigger ind i kassen, men ikke går i fælden. Dog kan nogle sensorer også være lidt for følsomme. Min erfaring med mange bevægelsessensorer er, at alarmen nemt kan melde indselv når sensoren opfanger en snegl eller et blad, hvorimod når vi bruger TrapMe, så ved vi, at hvis alarmen går, så er der en rotte i fælden,” siger Mads Poulsen. Når skadedyrsbekæmpere skal forebygge for rotter, må de ikke bruge gift, fordi der skal være konstateret rotteaktivitet, før gift må bruges til bekæmpelse. Derfor står valget mellem en traditionel eller digital fælde. Med den traditionelle sikringsordning kan der gå op til tre måneder, før skadedyrs-bekæmperen kommer forbi igen og i den tid kan et potentielt rotteproblem være eskaleret. Mads oplever også, at de traditionelle fælder kan give følgende udfordringer: 

  • “Der kan være en, som får skubbet til fælden, så den klapper, kort tid efter skadedyrsteknikeren er kørt derfra” 
  • “En rotte kan blive fanget i fælden dagen efter teknikeren har været der” 
  • Der kan være andre faktorer som fx en snegl, der kan få fælden til at smække i 

“De mange udfordringer kan give inaktiv bekæmpelse, og hvis der et rotteangreb i nærheden, så opdager man det ikke. Med TrapMe der ved vi det inden for fem minutter, fordi vi får en alarm, og så kører vi ud og undersøger området. Alle vores teknikere har en hund, som de går en tur med, og vi oplever typisk efter en alarm fra TrapMe, at der inden for en radius af 100 meter, der er et rotteangreb, udtaler Mads. 

Bruger færre depoter

Med TrapMe kan HedeDanmark opstille færre depoter med digitale fælder, end de havde regnet med, og det havde Mads i hvert fald ikke selv tænkt over, inden de valgte at gå den digitale vej. Jeg havde ikke tænkt over, at fælden er klar igen lige efter, vi har været derog derfor kan vi endda gøre det med færre depoter end en traditionel sikringsordning, for hvis den klapper, så skal den næste rotte eller mus løbe hen til den næste kasse for at blive fanget, men det skal den ikke med TrapMe. Her kan vi løbende holde øje, så når fælden går, har vi en kort responstid, og så snart den er tømt, er den klar igen,” siger Mads. Mads kan følge udviklingen af rottebekæmpelsen med TrapMeog derfor ved han også, hvornår rotterne er væk i området, og bekæmpelsen kan stoppes. Når der er gået en rotte eller mus i kassen, så lugter kassen af det, og erfaringsmæssigt så går der ikke ret mange dage, før end der går en rotte mere i, og når det stopperer problemet løst,” siger Mads Poulsen. 

HedeDanmark bruger TrapMe både til forebyggelse og bekæmpelse af rotter, og derudover giver den digitale platform også mulighed for at følge med i udviklingen af selve rottebekæmpelsen. Som driftsleder har Mads hele tiden overblik over fælderne og kan derfor bruge sine skadedyrsteknikere og ressourcer der, hvor der er mest brug for det. ”Det skal ikke være en hemmelighed, at det er en meget større fordel for os, at vi kan sætte digitale fælder op og følge udviklingen, og hver dag kan jeg se, om vi skal have tømt en rottekasse. Hvis der ikke går en alarm, så kører vi ikke ud 4 gange om året bare for at tilse fældermen når der er et problem, så kører vi ud og giver kunden en god oplevelse i kraft af, at vi har et mandskab, der har tiden til at køre ud og bekæmpe det aktive rotteproblem, siger Mads Poulsen afslutningsvis   

Effektiv rotteforebyggelse og -bekæmpelse 24/7

God og effektiv service for sine kunder 

Følge udviklingen af bekæmpelsen via TrapMe portalen

Mulighed for hurtig indsats ved begyndende rotteangreb

Opstilling af færre depoter med digitale fælder

Shaping the Digital transformation of Pest Control

Quality through innovation, customer centricity and strong partnerships

Fill the form, and we will get in touch with you!

If your inquiry concerns a support, please click here.