Dette blogindlæg er skrevet som en kommentar til BPCAs interessante artikel ‘BPCA position statement on remote monitoring for rodent management’. Kort fortalt, diskuterer BPCA i artiklen hvilken rolle monitoring har, samt hvordan digitale værktøjer såsom sensorer og kameraer kan være brugbare for en skadedyrsbekæmper, hvis de bruges i den rette kontekst. I forbindelse med BPCA-artiklen, vil vi derfor give vores mening til kende om samme emne, da vi mener, at diskussionen om monitorering er relevant og har flere nuancer.  

TrapMe tilbyder digitale løsninger til bekæmpelse af skadedyr. Vores digitale fælder sender ‘early warning’ alarmer i det øjeblik, der er fangst, viser status på gnaveraktiviteten løbende samt en samlet historik over alle fælder for en given lokation, men – er TrapMe-fælderne i sig selv en løsning eller et værktøj?  

 

En løsning eller et værktøj?

Vi deler samme holdning som BPCA og andre professionelle inden for skadedyrsbranchen, da vi ikke ser TrapMe eller andre monitorerings-systemer som alternativer til besøg fra skadedyrsbekæmpere. Vi mener derfor, at TrapMe-fælderne skal betragtes som et værktøj, der kan understøtte bekæmperens strategi til bekæmpelse af skadedyr. Digitale fælder og overvågningssystemer er derfor løsninger, der kan hjælpe med proaktivt at bekæmpe gnavere i det de i tide kan advisere om en stigende aktivitet af gnavere i et område. Dog kan digitale fælder aldrig stå alene i bekæmpelsen af større rotte-angreb, og fjernovervågning kan heller ikke erstatte bekæmperen, da fælderne ikke kan placere sig selv, og en erfaren bekæmper skal derfor ud på stedet og lægge en strategi for, hvor der skal opsættes fælder og depoter for at bekæmpe rotter eller gnavere på bedste vis. 

Digitale fælder og andre digitale løsninger er ikke blot til for at lave flotte grafer og rapporter til kunden. Hvis de digitale værktøjer bruges af erfarne, professionelle og dygtige skadedyrsbekæmpere, så bliver de stærke værktøjer, der frigiver bekæmperens tid, så hun/han kan fokusere på at tilse bygninger og have tid til dialog med kunden frem for at bruge tiden på at tilse stationer uden fangst 

Formålet med TrapMe er at hjælpe dig med at forbedre din ekspertise og professionalisme over for dine kunder. Med de rette værktøjer kan du også skabe rammerne for en bedre kommunikation til dine kunder. Derudover er der tre primære årsager til, hvorfor du som bekæmper bør benytte fjernovervågningssystemer som TrapMe: 

  • Early warning alarmer: TrapMe er aktiv 24/7, året rundt. De ‘early warnings’ alarmer, som fælderne sender, giver dig mulighed for proaktivt at arbejde på problemet, før det udvikler sig og eskalerer yderligere.  
  • Data: Data er kun brugbart, hvis det analyseres rigtigt. TrapMes digitale fælder garanterer, at data filtreres og kan ses på TrapMe Portalen, hvor trends vises, hvilket giver et overblik over den nuværende situation samt tidligere historik på området. Fjernovervågning er også et lærerigt værktøj for dine kunder, da det bidrager til at vise, hvilken værdi din service skaber for dine kunder.  
  • Tidsbesparende: Alle fælder og overvågningssystemer er synlige, og du skal derfor ikke ud og tjekke dem manuelt. Det sparer tid og frigiver ressourcer, når du skal på kundebesøg, og det giver mere tid for dig som tekniker til at bruge din viden og undersøge alle relevante aspekter I forbindelse med en effektiv bekæmpelsesstrategi heriblandt inspektioner, rengøring, rutiner, uddannelse, sporbarhed, miljømæssige udfordringer, kommunikation og lignende.  

Det er meget vigtigt at være en dygtig og professionel bekæmper, når man bruger TrapMe-fælder og andre fælder med tilhørende overvågning, for fjernovervågning kan aldrig kan erstatte fysiske besøg af en bekæmper. Overvågningen skal dog derfor ses som et supplement til at styrke bekæmperens skadedyrsstrategi.  

Du kan læse hele artiklen fra BPCA på engelsk

 

 

Kilder: