Flere eksperter inden for skadedyrsbranchen peger på, at bekæmpelse af rotter i større grad bliver digitaliseret, og der er flere gode grunde til at benytte sig af digitale rottefælder. Ikke nok med at de er miljøvenlige ved at kunne reducere giftforbruget, så er de i høj grad med til at effektivisere skadedyrsbekæmperens arbejdsdag. Læs mere i dette blogindlæg om, hvorfor digitale fælder er vejen frem inden for rottebekæmpelse.

 

Data skaber gennemsigtighed

Digitale fælder genererer data ligesom mange andre digitale produkter, og data kan som bekendt analyseres på mange måder. Ved at se på den indsamlede data fra systemet, får man et hurtig overblik over historikken og et værktøj til at analysere trends, forbrug osv. F.eks kan man se på:

  • Hvor mange rotter der er blevet fanget tidligere
  • Total fangst i et geografisk område
  • Om der skal tømmes og/eller opsættes nye fælder
  • Dokumentation for at systemet er aktivt 24/7
  • Dokumenteret reaktionstid
  • Al information er let tilgængeligt i tilfælde af sygdom eller ferie

I stedet for at tjekke samtlige giftstationer og al rottegift for bidemærker, så giver digitale fælder omgående en præcis lokation på hvor og hvornår, der er blevet fanget en rotte. Derudover har man konkret bevis på, om det faktisk er en rotte eller et andet skadedyr, der har været forbi.

Digitale fælder er med til at skabe mere gennemsigtighed over for kunden. Med tiden erfarer bekæmperen også, hvor det er bedst at opsætte fælder, og hvad der er godt at være opmærksom på. Derudover hvis du ønsker det, kan du giv kunden lov til at gå ind i systemet og følge med i de indsamlede data fra fælderne, samt se hvor der bliver fanget rotter. Data giver derved mere indsigt i rottebekæmpelsen fra kundens side og mere gennemsigtighed fra bekæmpelsesfirmaets side.

 

Aktiv og effektiv rottebekæmpelse

Digitale rottefælder er med til at effektivisere rottebekæmpelsen, fordi når fælden først er tændt, kan du se døgnet rundt, at den er åben, aktiv og klar til at fange. Det sparer tid og kørsel for bekæmperen, da man ikke skal ud for at tjekke tomme fælder i tide og utide, men kun når de har fanget noget – det er bare at se på overblikket over fælderne på telefon eller tabletten. Førhen var smækfælder og rottegift de primære bekæmpelsesmetoder, og de bruges stadig i dag, men i mindre grad.

 

En miljøvenlig rottebekæmpelse

Ved at reducere eller fjerne brugen af gift er digitale fælder en mere miljøvenlig vej til at bekæmpe rotter. I dag stiller flere og flere kommuner samt virksomheder krav til, at bekæmpelse af rotter skal være uden gift.  

Det er muligt, at brugen af rottegift stadig vil give mening i nogle situationer, men digitale fælder er kommet for at blive, og de vil i høj grad erstatte eller reducere brugen af rottegift i mange tilfælde.

 

 

Kilde: