Måske tænker du, om digitale fælder er nødvendige til bekæmpelse af mus? Dette blogindlæg vil udfordre dét perspektiv, da vi vil se nærmere på, hvordan digitalisering kan gavne musebekæmpelse. Før vi ser nærmere på, hvorfor du som skadedyrsbekæmper bør overveje digitale fælder til musebekæmpelse, så lad os først kort se på, hvor mus foretrækker at gemme sig og teknikker til at fange dem.  

 

På jagt efter et varmt sted

Konsulent og ekspert i gnaverbekæmpelse i byområder, Bobby Corrigan, udtaler: 

“Biologisk set, tror mange mennesker, at mus bare er dyr, der agerer ud fra deres instinkt, men det er ikke helt rigtigt. Disse dyr tænker, de planlægger. De lærer af sine fejl. De er utrolig dygtige til at tilpasse sig mange forskellige situationer.” 

Corrigan startede altid med at stille sig selv det samme spørgsmål, når han var ude i et område for at bekæmpe mus. “Når jeg er ude og se efter, hvor der kan være mus f.eks. på skoler, kontorer, restauranter eller huse, så er der altid ét spørgsmål, der trænger sig på: ‘hvor er der varmt i denne bygning?’” 

I løbet af sine år i skadedyrsbranchen har Corrigan lært at husmus elsker varme, og deres overlevelsesinstinkt får dem til at søge hen til varme områder for at bygge rede, før de begynder at lede efter mad. I stedet for at se efter muselort eller finde små områder, så bør skadedyrsbekæmpere ‘tænke som mus’ så at sige og lede efter varme steder i området, da mus ofte vil finde sig til rette her først. Når man hurtigt kan lokalisere musens gemmested, vil det øge chancerne for at hurtig og effektiv bekæmpelse. Udover at se efter mus i lune områder, hvad skal du så ellers huske på ift. at fange mus? Læs de tre nedenstående tommelfingerregler for at fange mus.  

  

Teknikker til musebekæmpelse 

At finde det rette område af alfa omega. Hvis du vil fange mus, skal du overvåge de områder, hvor de foretrækker at være. Se efter overdækkede, varme og rolige steder, hvor der er mad i nærheden. I forhold til opsætning af fælder, skal du altid sætte mange fælder op, der hvor du mistænker museaktivitet. Her er et par tommelfingerregler:  

1) Sæt mange fælder op i områder med høj museaktivitet 

2) Sæt fælder mellem musens rede og dens mad (i det område, hvor du mistænker at den finder mad) 

3) Mus vil bruge størstedelen af tiden i et område, hvilket typisk er der hvor deres efterladenskaber vil være 

Det er meget vigtigt altid at huske at opsætte mange fælder og hellere overvurdere antallet af mus. Det er langt mere effektivt at opsætte mange fælder i en kort periode, i modsætning til at have få fælder stående over lang tid.  

Hvis du vil vide mere om hvordan du fanger mus bedst, så læs denne blog

 

Digital overvågning 

Data skaber gennemsigtighed og ligesom så mange andre digitale produkter, så genererer digitale fælder også data, som du kan bruge til mange forskellige ting. Med digital overvågning kan du få overblik over en given situation eller historikken for aktivitet på en fælde over længere tid, og det er et værktøj, som du kan bruge til at analysere trends osv. Med data kan du se på: 

  • Hvor mange mus der har været fanget videre samt hvor 
  • Samlet antal fangster i et område 
  • Hvor du skal tømme/opsætte nye fælder 
  • Reaktionstiden 
  • Den nødvendige information i tilfælde af en bekæmper har fri eller bliver syg  
  • Dokumentation til dine kunder

Med digitale fælder kan bekæmperne undgå at spilde tid på at tjekke depoter med gift eller giftblokke for bidemærker, da den digitale fælde vil udsende alarm, når en mus er fanget. Derudover vil teknikere have en bedre mulighed for at planlægge dagen alt efter de fælder, som har fanget noget, og der vil altid være et klart overblik tilgængeligt på telefonen eller tablet.  

  

Hvad efterspørger kunden?

Hvis du har meget erfaring inde for skadedyrsbranchen, så er der nok ikke noget af ovenstående, som kommer bag på dig, men har du tænkt over, hvad brugen af digitale fælder kan betyde for dine kunder? 

Et stigende antal af virksomheder og kommuner efterspørger giftfri bekæmpelse, eftersom bæredygtighed er højt på agendaen mange steder. Alle skal handle mere bæredygtigt, hvad end det er den enkelte borger, virksomhed eller samfund, det handler om – og skadedyrsbranchen er derfor ingen undtagelse. Dermed ikke sagt at gift til bekæmpelse eller smækfælder stopper med at være en del af din værktøjskasse som bekæmper, men digitale fælder kan give dig et større indblik i bekæmpelsessituationen og hjælpe dig med at bruge alle værktøjer mere effektivt.   

Se den nye musefælde fra TrapMe 

Hvis du vil imødekomme dine kunders efterspørgsel, så kan du overveje at skifte delvist eller helt til digitale fælder. De digitale fælder kan hjælpe med at reducere mængden af store infestioner ved at give dig en ‘early warning’ og alarmere dig om aktivitet. Dette giver mulighed for, at du kan reagere hurtigt og nå at standse musenes chance for at formere sig og blive til et meget stort problem. Desto før du opdager mus og kan bekæmpe dem, desto bedre.  

 

 

Kilder: