COVID-19 har haft stor indvirkning på os alle. Vi vasker hænder, holder afstand til hinanden, og rengør overflader langt oftere, end vi gjorde for bare et par år siden. Vi gør, hvad vi kan for at forebygge mod, at COVID-19 spreder sig – men hvad med andre vira og bakterier? Set i lyset af denne kontekst handler dette blogindlæg om hvorfor, af sundhedsmæssige årsager, forebyggelse af skadedyr er mindst lige så vigtig en opgave som skadedyrsbekæmpelse. Som skadedyrsbekæmper er du højst sandsynligvis bekendt med de helbredsmæssige risici, du udsættes for i dit arbejde med skadedyr, men hvordan forebygger du for skadedyr på den bedste måde, og hvilke værktøjer bruger du? 

 

Bakteria fra skadedyr i maden

Hvis gnavere kommer i kontakt med de fødevarer, vi indtager, er der risiko for, at de overfører sygdomme til os. Hvad end det er en rotte eller mus, kan de indimellem finde på at søge ind i folks hjem eller i en virksomhed på jagt efter mad, og infektion hos mennesker ses ofte i forbindelse med indtagelse af fødevarer. Forebyggelse og bekæmpelse af gnavere er derfor vigtigt for hygiejnen i al håndtering af fødevarer.  

Gnavere kan typisk overføre sygdomme til mennesker via deres urin eller ekskrementer, og der kan være op til en kvart million bakterier pr. gram i en gnavers efterladenskaber. Det betyder, at rotter og mus udgør en betydelig risiko for at sprede sygdomme til mennesker gennem mikroorganismerne i vores mad. Udover gnavere kan andre skadedyr såsom fluer, kakerlakker og hvepse også bidrage til yderligere spredning af bakterier. Det er derfor mindst lige så vigtigt, at arbejde med at forebygge skadedyr såvel som bekæmpelse, så vi undgår, at de spreder vira, parasitter eller bakterier til fødevarer og i sidste ende den mad, vi spiser. 

 

Hvilke sygdomme kan gnavere smitte os med? 

Gnavere kan bære på forskellige sygdomme, og nogle af dem kan overføres til mennesker såsom: 

  • Sorkfeber  
  • Salmonella 
  • Leptospirose / Weil’s syge

Som skadedyrsbekæmper møder du sikkert mange forskellige miljøer i løbet af en arbejdsdag, når du er ude for at opsætte eller tilse fælder. Hvis du f.eks. skal tilse eller opsætte en fælde i en hytte eller et skur, hvor der ligger meget støv, er der stor risiko for at blive smittet med sorkfeber. Derfor bør du som skadedyrsbekæmper være meget opmærksom på, om du får feber eller mave- og rygsmerter, hvis du har været i sådan et område. Næsten alle vil blive alvorligt syge i en periode, men langt de fleste vil komme sig.  

Salmonella har de fleste hørt om før, og denne infektion findes i fødevarer. Gnavere kan være sygdomsbærer for salmonella, og derfor er skadedyrsforebyggelse især vigtigt på en gård for at undgå salmonellaudbrud. En anden sygdom som også ofte ses på en gård er Leptospirose også kaldet Weils sygdom, som kan overføres fra rotter til mennesker, hvis man kommer i kontakt med bakterier fra en rottes urin. Det ses ofte i forbindelse med store regnskyl, som forsager at kloakvand løber ind i en borgers bolig, og derfor kommer de i kontakt med kloakvand. Hvis man som skadedyrsbekæmper arbejder med rotter, skal man også være opmærksom på, at man kan blive smittet med Leptospirose fx hvis man har sår på sine hænder. 

Skadedyrsbekæmpere, landmænd, slagtere og dyrlæger er i højere grad udsatte for at blive smittet med sorkfeber, salmonella eller leptospirose, fordi de ofte færdes i områder, hvor forekomster af sygdommene ses. Skadedyrsforebyggelse spiller derfor en mindst lige så stor rolle som skadedyrsbekæmpelse for at skabe sunde og gode miljøer, som alle kan færdes samt arbejde i.  

 

Hvorfor forebygge mod skadedyr? 

Der er mange gode grunde til at forebygge for skadedyr, og udover at gnaverne kan gøre skade på ledninger og materialer, så er de også sygdomsbærer. I visse tilfælde kan det tage lang tid at blive udredt for en sygdom, før man bliver behandlet. Når du er på arbejde som skadedyrsbekæmper, bruger du sikkert handsker og gør hvad du kan, for at beskytte dig selv. Hvilke enheder bruger du til at forbygge mus, rotter eller andre skadedyr?

Mange skadedyrsbekæmpere bruger digitale fælder til at forebygge for skadedyr, da gift er ulovligt at bruge som et forebyggende middel

Digitale fælder kan hjælpe dig med at forebygge mod skadedyr og i tide advare dig om en stigning i gnaveraktiviteten således, at du i tide kan tage forbehold for bekæmpelsen ingen situationen er eskaleret. Yderligere minimerer det risici for at blive smittet med førnævnte sygdomme, da du ikke skal ud og tilse tomme fælder. Med TrapMe får du også en digital portal, hvor du kan tilkoble dine digitale fælder og derved få overblik over, hvor der er fangst, og hvor der ikke er fangst. Den digitale fælde har en batterilevetid på tre år, den er bygget til den professionelle del af skadedyrsbranchen og nem at sætte op. Når du bruger TrapMe er du garanteret 24/7 forebyggelse samt bekæmpelse af rotter, du sparer tid og har altid det fulde overblik over dine fælder. Når en rotte bliver fanget, kan du hurtigt køre efter trends og få bekæmpet rotterne i en fart.  

Er du i tvivl om hvorvidt du skal bruge digitale fælder? Læs mere om fordele og ulemper ved hhv. digitale fælder, traditionelle smækfælder og rottegift

 

 

Kilder: