Rottegift er ikke så velset et bekæmpelsesmiddel, som det førhen har været. Mange kunder stiller krav til dig som skadedyrsbekæmper om, at bekæmpelsen skal være miljøvenlig. Det kan måske lyde som et svært krav at opfylde, hvis du er vant til at udlægge gift som en del af dine bekæmpelsesmetoder. I langt de fleste tilfælde kan du sagtens udskifte gift med en digital løsning og stadig sikre en effektiv bekæmpelse. Læs mere om, hvordan lovgivningen er på området, rotteresistens, antikoagulanter samt hvilket alternativ der er til giften.  

 

Hvad siger lovgivningen?

I Danmark er det kun lovligtat bruge rottegift, når der er bekræftet rotteaktivitet, og derudover må giften kun udlægges i en begrænset periode på ca. 35 dage. Bekæmpelsen med rottegift skal altid starte med FGAR’s, og herefter må der kun bruges SGAR’s, hvis der er mistanke om rotteresistens. Et nyt aktivstof, som ikke er en antikoagulant, er Cholecalciferol (vitamin D3), som er godkendt for nylig i Danmark. Dog er der lidt tilbageholdenhed ift. at bruge Cholecalciferol, da der ikke er en modgift til det endnu. Hvor længe skal rottegift blive ved med at være en del af din værktøjskasse?

Gnavers resistens over for antikoagulanter er et stigende problem i hele Europa, og når man også ser på det stigende antal restriktioner angående brugen af dem, så ændrer det måden en skadedyrsbekæmper arbejder på og det kan medføre større behov for smækfælder og digitale fælder til at løse skadedyrsproblemer. 

Vi mener, at det er en god ide for enhver skadedyrsbekæmper at erstatte rottegiften med digitale fælder. Du kan gøre overgangen fra gift til digitale fælder lettere, hvis du starter med at prøve bare enkelte digitale fælder i kombination med traditionelle fælder eller giftstationer. Derved får du afprøvet monitorerings- og alarmeringsmulighederne ved digitale fælder, således at du kan sætte ind med besigtigelse, udbedringer og bekæmpelse inden problemet bliver så stort at det bliver nødvendigt at bruge gift.   

Læs mere om hvordan digitalisering kan gøre dit arbejde lettere som skadedyrsbekæmper

 

Antikoagulanter  

Antikoagulanter påvirker blodets evne til at størkne og giver indre blødninger samt smerter. De virker langsomt, og det tager alt mellem 3 og 18 dage, før rotten dør. Det strider imod Dyreværnsloven, da dyr skal aflives hurtigt og smertefrit. Men rottegift bruges stadig i mange tilfælde, da det er effektivt, og eftersom der tidligere ikke har været andre alternativer.

Når du som skadedyrsbekæmper kører ud og tjekker rottestationen med rottegift, ser du typisk efter bidemærker på giftblokken. Hvis du finder bidemærker, skal du herefter se på, om det tyder på at være fra en rotte eller et andet skadedyr. En anden ulempe ved brugen af rottegift er dog, at du sjældent ved, hvor rotten ligger henne, når den er død. Mange skadedyrsbekæmpere oplever, at det kan være svært af afgøre, hvornår bekæmpelsen er fuldført i et område, og først når man gentagne gange har set at der ikke længere er gnavet af giftblokken kan man antage at problemet er løst. Det kan også være svært at forklare til sin kunde og bevise, at bekæmpelsen er fuldført. Med digitale fælder får du en præcis lokation på, hvor rotten er blevet fanget, og det kan give din kunde tryghed om, at du har styr på situationen. Du kan også undgå at køre unødigt rundt og tjekke bidemærker på rottegift ved at bruge digitale fælder. Digitale fælder er uden tvivl kommet på markedet for at blive, og selvom rottegift stadig kan være nødvendig at anvende i nogle tilfælde, vil digitale fælder markant kunne reducere behovet for at bruge rottegift.  

 

Et alternativ til rottegift

Digitale fælder er et alternativ til rottegift, og det er et langt mere miljøvenligt værktøj, da du kan bruge fælderne igen og igen, efter de er blevet tømt. Derudover kan digitale fælder bruges til både forebyggelse og bekæmpelse af rotter og andre skadedyr. Når først du har aktiveret fælden, vil den sende data og give besked om status på bekæmpelse 24/7. Du kan på denne måde blive opmærksom på trends og køre efter dem. Din ekspertise og erfaring kommer i fokus med digitale fælder. En digital fælde fra TrapMe har omkring 3 års batterilevetid, så du kommer sandsynligvis til at spare tid på at tilse fælder, da du kun skal bruge tid på dem, som melder ind om fangst.  

Du kan læse mere om forskellene på digitale fælder, de traditionelle smækfælder og rottegift

 

 

Kilder: