Mange kommuner arbejder på at digitalisere flere arbejdsprocesser, samtidig med at de prøver at arbejde mere miljøvenligt – og derved blive en grønnere kommune. Digitalisering er vejen frem inden for skadedyrsbekæmpelse, og der er en stigende grad af digitale værktøjer på markedet. Læs med, hvis du som administrator vil vide mere om, hvordan digitale løsninger kan frigive flere ressourcer, inddrage borgerne mere og gøre bekæmpelsesstrategien grønnere.

 

Det smarte ved Smart Cities

I takt med at flere mennesker vælger at bo i byen, er der øget befolkningstæthed verden over. Hvor der er mennesker, er der rotter, og tætbefolkede byer kan skabe store udfordringer for skadedyrsbekæmpere. Flere byer og kommuner arbejder også hen imod at digitalisere store dele af bymiljøet. Ved brug af digitale sensorer kan det måles på, hvornår skraldespande skal tømmes, mængden af nedbør, stigningen af kloakvandet og meget mere. Digitale produkter indsamler data, man kan analysere på, og på den baggrund øge effektiviteten af bekæmpelsen. Forudsætningerne for at bekæmpe skadedyr bliver både bedre og hurtigere med digitale produkter. De indsamlede data kan give et indblik i, hvilke områder hvor der især skal sættes ind og bekæmpes f.eks. rotter. Derudover kan digitale fælder også bruges til forebyggelse og ikke kun bekæmpelse. 

Trafikken i byerne kan også gøre det besværligt at komme rundt fra ét sted til et andet, og meget tid kan gå til spilde på at køre rundt for at tjekke fælder. Delecon Oy er et skadedyrsbekæmpelsesfirma i Finland, og deres bekæmpere oplever, at det tager lang tid bare at køre få kilometer i Helsinki grundet trafik. Derfor opsætter de TrapMe-fælder inde i byen, så de udelukkende skal fokusere på de fælder, der udsender alarm ved fangst. Derved optimerer de den tid, der bruges på at køre rundt og tjekke fælder, og det sparer på både tiden og medarbejdernes ressourcer i Delecon Oy. 

Læs kundecasen om Delecon Oy i Finland og bliv klogere på, hvordan de bruger TrapMe

Digitale fælder et smart værktøj at bruge især inde i byerne og på lokationer man sjældent får besøgt, eller som ligger langt væk, og fælderne kan bl.a.: 

  • Sende signal og indsamle data 24/7  
  • Gøre det nemmere for skadedyrsbekæmpere at monitorere udviklingen på en given lokation 
  • Give overblik over status på fælderne og vise, hvornår fælderne skal tømmes 
  • Vise data over hvor mange rotter eller mus der er fanget i et bestemt område 

Hvis du arbejder som administrator i en kommune, har du måske endda været med i processen om at digitalisere flere dele af bymiljøet. Du har sikkert oplevet økonomiske nedskæringer på mange områder, og måske lyder en digital løsning som en dyrere løsning, end de traditionelle sikringsløsninger. Men med TrapMe’s digitale fælder kommer du til at spare tid, penge og ressourcer på bekæmpelsen, da fælderne udsender alarm ved fangst.  

Du kan læse mere om, hvorfor det giver mening at vælge en digital fælde til rottebekæmpelse 

Som administrator får du også et bedre overblik over skadedyrsbekæmpernes arbejde ude i marken, så du kan følge op på, om de får tømt de fælder, der melder om fangst. På TrapMes Online Portal har du nemlig et overblik over alle fælder, og skadedyrsbekæmperen kan så indtaste på Portalen, når han har tømt fælden og aktiveret den igen. Herudover er det også en fordel ved digitale fælder, som borgerne kommer til at mærke.   

 

Digitale fælder giver borgerne et indblik i bekæmpelsen

Selv hvis din kommune ikke er på vej til at blive den næste Smart City, kan det stadig i mange tilfælde give mening at bruge digitale fælder til skadedyrsbekæmpelse. Digitale fælder kan i mange tilfælde erstatte brugen af gift, og derved bliver bekæmpelsesstrategien langt mere miljøvenlig. Hedensted Kommune er en af de kommuner, som benytter TrapMe’s digitale løsning til rottebekæmpelse.  

”Vi kan spare bekæmperen for en masse kørsel ud til de her fælder, for vi har en idé om, fælden er smækket eller ej,” siger Maria Sørensen, som er biolog og sagsbehandler i Hedensted Kommune med ansvaret for den kommunale rottebekæmpelse.  

Hedensted Kommune har tidligere haft en udfordring med giftresistente rotter, og derfor måtte der et andet bekæmpelsesværktøj i spil. Med TrapMe’s digitale løsning oplever Maria, at skadedyrsbekæmperen bruger sin tid langt mere effektivt, da de kun skal køre ud og tjekke fælder, der udsender alarm om fangst. Digitale fælder er også med til at udvise større gennemsigtighed omkring rottebekæmpelse og inddrage borgerne i processen.  

Læs mere om hvordan Hedensted Kommune bruger digitale fælder til rottebekæmpelse 

Kommunen har ansvaret for rottebekæmpelse i Danmark, hvilket du godt ved, og derfor skal enhver borger, der opdager tegn på rotter eller ser en rotte, anmelde det til kommunen. Selvom det er en skadedyrsbekæmper der tilkaldes for at udføre selve bekæmpelsen, er det i sidste ende kommunens ansvar, at den rette bekæmpelsesstrategi bliver valgt, så problemet bliver løst. Når TrapMe fælden melder om fangst, kan skadedyrsbekæmperen give besked til kunden om, at der er gået en rotte i fælden og have et bevis på, at bekæmpelsen er i gang, og at det virker. Dette gør hele bekæmpelsesprocessen mere konkret for borgere. I disse tider hvor flere og flere processer foregår online og digitalt, og hvor man f.eks. kan tracke sine online indkøbte varer og hele tiden følge med i processerne rundt omkring, vil mange borgere også sætte pris på den indsigt, de kan få, i bekæmpelsen af skadedyr. 

 

 

Kilder: