Verden bliver mere og mere digital, og samtidig kæmpes der med forskellige typer af skadedyr verden overHvert land, klima og region har sine egne skadedyrsproblemer. Digitale løsninger kan hjælpe skadedyrsbekæmpere med at spare tid og ressourcer  bekæmpelsesarbejdet. Hvor langt er Skandinavien og Tyskland, når det kommer til digitalisering? Hvad er status på digitalising i skadedyrsindustrien? 

 

Dansk lovgivning har banet vejen for digitale skadedyrsløsninger

Danmark har lovgivningen sat en stopper for brugen af rottegift til forebyggelse af skadedyr siden 2016. Dermed fik lovgivningen mange bekæmpere til at skifte delvist eller helt til digitale skadedyrsløsninger. I dag bliver der brugt mindre gift til skadedyrsbekæmpelse, men det bliver dog stadig brugt i områder, hvor der er bevis på rotteaktivitet. Rom blev ikke bygget på én dag og det samme gælder brugen af gift, men skadedyrsbranchen er dog et skidt tættere på at være giftfri. Mange skadedyrsbekæmpere har implementeret eller er i gang med at implementere digitale løsninger som en del af deres værktøjskasse. Nogle bekæmpere er dog stadig skeptiske over for digitale løsninger, så der er lang vej endnu, før hele branchen er digitaliseret. Dog har den danske lovgivning haft stor betydning for overgangen fra traditionelle til mere digitale sikringsløsninger.  

Hvor langt er Danmark som samfund, når det kommer til digitalisering? FN har i 2020 lavet en E-Government Survey, som udnævnte Danmark til at være det bedste land inden for offentlig digitalisering. NemID, Borger.dk og E-boks er blot få eksempler på de digitale platforme i Danmark, som danske borgere skal tilgå for at få informationer fra det offentlige. Herudover var Covid-19 pandemien med til at vise den digitale status i Danmark, eftersom mange virksomheder beviste, at de var i stand til at fortsætte driften grundet den digitale infrastruktur. Selvom mange danske virksomheder også led under krisen, er der også eksempler på flere, som klarede sig langt bedre end nogle virksomheder i andre lande.  

 

Corona fremmer digitalisering

Tyskland arbejdes der på højtryk for at øge effektiviteten via automatisering og digitalisering inden for samtlige industrier. Corona-pandemien har skabt forandringer, som har givet et yderligere boost – men også inden for skadedyrsbekæmpelse? Jens Block er salgschef i Traplinked, som er en tysk virksomhed, der forhandler giftfrie skadedyrsløsninger til bekæmpere i Tyskland. Han udtaler: 

I Tyskland er digitale fælder blevet brugt i flere år, men ofte kun af virksomheder, som også tror på, at digitalisering er den rette vej at gå pga. Samfundsmæssige, bæredygtige eller måske hvis de er nødsaget til det af certificeringer. Dette har medført høje priser på produkterne, da de var eftertragtede.” 

De høje priser på digitale skadedyrsløsninger var en udfordring for mange skadedyrsbekæmpere og især de små virksomheder, og det gjorde det svært at bekæmpe skadedyr giftfrit. 

Traplinked og TrapMe har indgået et samarbejde om at forhandle digitale løsninger til den skandinaviske skadedyrsbranche til overkommelige priser, som er konkurrencedygtige med gift. Begge virksomheder tror på, at det skal vælge billigere at vælge bæredygtige løsninger til skadedyrsbekæmpelse frem for f.eks. rottegift, som også kan skade andre dyr. 

Se TrapMe og Traplinked fortælle om deres syn på digitaisering i The Trap Talk

 

Et skandinavisk perspektiv på digitalisering

Digitale produkter til skadedyrsbekæmpelse vinder større indpas på det skandinaviske marked, men der er stadig lidt vej endnu.  

Sverige er langt fremme, hvis man ser på den digitale udvikling generelt, og der stadig er et stort potentiale for teknologiske trends i de kommende år, ifølge McKinsey. Ser man på skadedyrsmarkedet, har det en lidt anden opbygning end f.eks. det danske marked. I Sverige er der nogle få og store skadedyrsfirmaer, der dominerer markedet, hvorimod i Danmark er der mange små skadedyrsfirmaer. Markedets opbygning kan have stor betydning for implementeringen af digitale produkter – det kan stor betydning, om der er nogle, som fremmer den digitale agenda eller ikke ønsker at implementere digitale løsninger. Anticimex og Nomor er to af de store skadedyrsvirksomheder i Sverige, og de arbejder begge for at fremme digitale produkter på markedet.  

Ser man på Norge, er infrastrukturen veludviklet og markedet er godt med, når det kommer til digitalisering. Regeringen samt kommuner tilbyder også forskellige digitale services og et stigende antal af borgere bruger mange af de tilgængelige, online platforme. Mange norske virksomheder på tværs af brancher er også begyndt at bruge AI og ser det store potentiale i det. Norske virksomheder er generelt hurtige til at tage teknologiske produkter i brug og implementere det i virksomheden. Det gælder også skadedyrsbranchen, hvor digitale produkter også har fundet vej til markedet. TrapMe sælger også digitale fælder til en stor virksomhed i Norge nemlig Nokas Skadedyrskontroll.  

Finland arbejder i høj grad også på at forbedre den digitale infrastruktur. Tilbage i 2018 blev en digital strategi for landet lanceret, hvor fokus var på at digitalisere offentlige ydelser. Formålet var at fokusere på brugerene og øge produktiviteten i den offentlige administration. Det lyder meget lovende, men ser man på skadedyrsmarkedet, er digitalisering ikke den højeste prioritet for alle. Mange skadedyrsbekæmpere foretrækker stadig at bruge gift frem for digitale produkter, da mange er af den overbevisning, at digitale produkter er komplekse og besværlige. En af TrapMes kunder er den finske virksomhed, Delecon Oy, som bruger digitale fælder i blandt andet Helsinki. De digitale fælder sparer tid for skadedyrsbekæmpere, eftersom trafikken i byen kan sænke arbejdshastigheden for enhver. Med digitale fælder får bekæmperen besked om hvornår han/hun skal tømme en fælde, når der er gået et skadedyr i.  

Læs mere om hvordan Delecon Oy bruger digitale fælder til skadedyrsbekæmpelse

Skandinavien og Tyskland er på rette kurs, når det kommer til digitalisering af skadedyrsindustrien, men der er stadig lidt vej igen. I Danmark har lovmæssige tiltag været med til at skabe mere plads til digitale produkter i markedet, og i mange tilfælde erstattes digitale løsninger med brug af gift. Skadedyrsindustrien i resten af Skandinavien og Tyskland bliver mere og mere giftfri, som tiden går. På nuværende tidspunkt er mange skadedyrsbekæmpere dog stadig lidt skeptiske over for digitale skadedyrsløsninger, da de frygter, at produkterne er for komplekse at arbejde med og utilregnelige. Dog er der en klar forhåbning om, at bekæmperne bliver mere vant til at bruge digitale produkter i de kommende år, eftersom langt størstedelen er ved at skifte til digitale produkter. Overgangen fra digitale produkter vil gavne miljøet samt skadedyrsbekæmpernes tid og ressourcer i sammenligning med brug af gift til bekæmpelse.  

 

 

Kilder: