Ifølge Verdensbanken var befolkningstallet i byerne i 2019 oppe på omkring 55,7%, og det tyder på, at tallet kun vil stige yderligere i de kommende år. I 2050 forventes det, at antallet af mennesker bosat i byerne vil stige til 68% i Asien og 90% i Latinamerika. Ser man på Europa i 2050, vil befolkningstallet i byerne være omkring 83,7%. Hvad betyder det for rotters adfærd, at flere og flere vælger at bo i byen frem for på landet?  

 

Hvad tænker dine kunder om giftfri skadedyrsbekæmpelse?

Man kan argumentere for, at mennesker bosat i byområder bare gerne vil have at en skadedyrsbekæmper får fanget alle rotter – uanset hvordan det så end måtte foregå. Sådan var det måske engang, men i dag er langt flere borgere begyndt at interessere sig for, hvilke værktøjer der bruges til at bekæmpe skadedyrene med. Mange begynder at stille krav til virksomheder i alle brancher og på et globalt plan, vil mange mennesker have indsigt i alle processer af samfundet og virksomheder som forbrugeren interagerer med. Forbrugere er i dag vant til at kunne følge med i hele processen for deres varer online – fra det sekund de køber et produkt online og indtil det øjeblik, at varen bliver sat ude foran hoveddøren. De kan følge med i mange virksomheds-aktiviteter og vurdere, om virksomhederne holder, hvad de lover i forhold til CSR og andre aspekter. Forbrugere forventer, at virksomheder tager hensyn til samfundet og miljøet omkring dem, hvilket gør sig gældende inden for skadedyrsbranchen såvel som andre brancher. Dette betyder, at du som skadedyrsbekæmper skal til at overveje, hvad du vil sige, når dine kunder spørger, hvad du bruger til at bekæmpe rotter med. Giftfri bekæmpelsesmidler er et værktøj til at imødekomme kundernes efterspørgsel på miljøvenlig bekæmpelse.  

Brugen af digitale skadedyrsløsninger har bidraget til at reducere uheld, hvor rottegift har udgjort en fare for mennesker og andet dyreliv. Reglerne om kemiske produkter i form af rottegift eller andet til skadedyr er også blevet meget strikse. Derudover har fælder og miljøvenlige midler også bidraget til at bekæmpe skadedyr med minimal påvirkning på miljøet. Har forbrugere og kunder en holdning til miljøvenlige produkter og fælder?  

 ”Folk bliver hele tiden mere bevidste om risici ved vores miljø og de både kræver og er villige til at betale mere for bedre, giftfri løsninger til at bekæmpe skadedyr,” siger Aleksi Anttinen, som er CEO ved det finske skadedyrsfirma, Delecon Oy. Ikke nok med at kunder er opmærksomme på miljømæssige risici angående gift til skadedyrsbekæmpelse, men mange begynder også at efterspørge giftfri bekæmpelse.  

 

Flere kunder, mere trafik og flere rotter

Eftersom flere mennesker flytter til byen, så sker der også ændringer i livsstilen for forbrugerne. Folk arbejder meget og har travlt i hverdagen, og flere mennesker betyder flere skadedyr. De ansatte, der står for at vedligeholde offentlige steder, har ofte meget travlt med at holde gader og stræder pæne og fri for skadedyr. Det har medført yderligere pres på skadedyrsteknikerne og andre offentlige ansatte, der arbejder med at vedligeholde, rengøre og rydde op på offentlige områder. 

Skadedyrsbekæmperne i Delecon Oy, det finske skadedyrsfirma, har oplevet hvordan den tætte trafik i storbyerne skaber problemer, når der skal tilses fælder. Det tager lang tid blot at køre et par kilometer i Helsinki grundet trafikken. Aleksi  Anttinen tog en dag en beslutning om, at de skulle bruge TrapMe’s digitale fælder, som sender alarm om fangst ved rotter eller mus. Derved kan hans bekæmperene spare tid på at tjekke fælder, da de kun skal tjekke fælder, der melder om fangst. Når en TrapMe-fælde er tændt, vil den sende signal om at aktiv og klarom den er åben elle lukket, samt om den har fanget at en rotte. 

Læs mere om, hvorfor Delecon Oy bruger TrapMe

 

Digitale skadedyrsløsninger

De store byer er et ideelt sted for skadedyr med massere af føde, vand og potentielle redesteder, og når det handler om rotter, betyder det, at flere mennesker medfører mere affald og derfor mere føde til rotterne. Derudover er en stigning i urbanisering og industrialisering med til at øge behovet for skadedyrsbekæmpelse. Som nævnt tidligere, begynder forbrugerne at stille krav til miljøvenlig bekæmpelse, og dette skaber en række forventninger og krav, som skadedyrsbekæmperen skal leve op til. Er forbrugerens forventninger til skadedyrsbekæmpelse kun gældende for dem, der bor tæt i storbyerne? Egentlig ikke. Australien har været oplevet en stigende efterspørgsel på skadedyrsbekæmpelse, selv i byer med lav befolkningstæthed. Klimaforandringerne er nemlig også med til at påvirke skadedyr.  

Eftersom undersøgelser tyder på, at langt størstedelen af mennesker vil leve i byområderne i 2050, kan det skabe en række problemer for skadedyrsbranchen, hvis ikke digitale løsninger implementeres. Den tekniske infrastruktur i en Smart City vil bidrage til at sikre gode levevilkår for byens beboere, da brugen af data vil hjælpe med opsporing af rotteaktivitet samt sikre, at skadedyrsbekæmpernes ressourcer bruges der, hvor der er behov for det. I en Smart City kan de digitale enheder og teknologier overvåge trafik, vejret, elektriciteten m.m. samt skadedyrsaktiviteten. Med TrapMe’s digitale fælder, får bekæmperen altid en alarm, når der er gået en mus eller rotte i fælden, uanset om det er i kloakken, inden i en bygning eller uden for på gaden. TrapMe-fælden indsamler data på en række fangster og deres lokationer, som kan hjælpe dig som bekæmper med at fokusere på de områder, hvor skadedyrene har en tendens til at søge hen. Hvis du vil bruge din tid som bekæmper mere effektivt, så bør du overveje at bruge digitale fælder. TrapMe’s digitale fælde kan bruges indenfor og uden for bygninger og, i kloakken og kan fås til både rotter og mus – alt sammen som bæredygtig bekæmpelse. Undersøgelsen konkluderer, at folk flytter til byerne, og rotterne flytter med.  

Læs mere om hvordan TrapMe passer ind i en Smart City

Dette blogindlæg er skrevet på baggrund af en fortrolig rapport i 2021 udstedt af TrapMe og Pelsis. 

Kilder