Før i tiden foretrak skadedyrsbekæmpere at bruge traditionelle fælder og rottegift, når de skal bekæmpe rotter, og disse to værktøjer var dengang de to mest effektive værktøjer inden for skadedyrsbranchen. Tiderne ændrer sig, vores hverdag bliver mere og mere digitaliseret, og derudover stilles der også krav til, at vi skal leve så miljøvenligt som muligt – også hvad angår skadedyrsbekæmpelse. Læs mere om, hvordan digitalisering kan gøre dit arbejde som skadedyrsbekæmper lettere ved at frigive mere tid, flere ressourcer og give dig et bedre overblik over dine fælder.  

 

Din ekspertise i fokus

Som skadedyrsbekæmper bruger du sikkert en masse tid på at køre rundt og tilse fælder eller tjekke bidemærker på monitoreringsblokke for at vurdere, om der har været en rotte eller mus forbi. Der bruges en masse tid på at køre fra én kunde til den næste for at tilse fælder, der måske endda er tomme. Digitale fælder sætter din ekspertise i fokus, du ved, hvor der bør sættes fælder op, og den digitale fælde fortæller dig automatisk, når der er fangst. Du slipper for at tilse tomme fælder, og kan derfor bruge din tid hos de kunder, der har størst behov for din hjælp.  

Den digitale løsning fra TrapMe er udarbejdet af erfarne skadedyrsbekæmpere, der kender til arbejdet ude i marken, og IT-eksperter, som har fokus på brugervenlighed. Med TrapMe får du en digital fælde, der øjeblikkeligt sender alarm ved fangst, og en online portal der er brugervenlig, samt giver dig overblik over status på alle fælder, hvor de er placeret og meget mere.  

Digitale fælder skal ses som et værktøj, der hjælper dig i at få det meste ud af din tid, ekspertise og erfaring. Du skal primært fokusere på de fælder, der sender alarm om fangst, og det kan frigive flere ressourcer og tid i din hverdag. Med digitale fælder er der plads til din viden og erfaring med skadedyrsbekæmpelse, fordi du har data på situationen hos hver kunde, og informationerne er let tilgængelige på din PC, telefon eller tablet. 

Øget kundetilfredshed 

Mange virksomheder efterspørger i stigende grad miljøvenlig skadedyrs-bekæmpelse, og digitale fælder er en måde at imødekomme den efterspørgsel. Ved at give kunden indblik i bekæmpelsen, skaber det en øget gennemsigtighed omkring skadedyrsbekæmperens arbejde. Mads Poulsen er skadedyrsbekæmper i HedeDanmark, og han har bemærket, at TrapMe giver hans kunder et større indblik i, hvordan rottebekæmpelsen forløber, da kunderne kan følge med i rottefangsterne på TrapMe’s online portal.  

“Vi reagerer, når der går en alarm, og det får også vores kunder til at føle, at vi holder vores ord, fordi vi holder øje med fælderne,” siger Mads Poulsen. 

Du kan kontakte din kunde, så snart fælden melder om fangst, og oplyse om hvornår du kommer forbi og tjekker op på fælden. Det skaber en øget tryghed og ro for dine kunder, at de kan mærke, du arbejder aktivt på at bekæmpe skadedyrene. Derudover har du med en digital fælde også et synligt bevis på, at det rent faktisk var en rotte, der gik i fælden, og ikke en mus eller en anden type af skadedyr.  

Med TrapMe’s online portal kan dine kunder følge hvert skridt i udviklingen af rottebekæmpelsen. Det sker ved, at du giver kunden adgang til TrapMe Portalen, hvor de får tildelt rollen som ‘observatør’, så de kan se udviklingen af rottebekæmpelsen, men uden at kunne slette eller redigere i dine data. Mange skadedyrsbekæmpere oplever, at dette bidrager til en øget forståelse fra deres kunder og at kommunikationen forbedres.  

 

Miljøvenlig bekæmpelse af rotter 

Med digitale fælder har du altid et overblik på din telefon eller tablet, så du sparer en masse tid, kørsel – og rottegift. Der kan opstå situationer, hvor nogle skadedyrsbekæmpere vil mene, at rottegift er en nødvendighed, men i langt de fleste tilfælde, vil digitale fælder være et værktøj, der erstatter rottegift. Du kan bruge en digital fælde igen og igen, så du ikke belaster miljøet. Derudover kan digitale fælder også bruges til forebyggelse og monitorering af rotteaktivitet, hvilket rottegift ikke må bruges til længere. Der skal være bekræftet rotteaktivitet, før rottegift må tages i brug. 

Læs mere om reglerne for anvendelse af rottegift 

Hvis du benytter en digital fælde som f.eks. TrapMe, får du altid den præcise lokation på, hvor og hvornår en rotte er blevet fanget, så du kan planlægge opsættelse af flere fælder hvis nødvendigt. Du kan også kombinere almindelige fælder med digitale fælder, således at fx kun hver tredje fælde er digital og derved stadig have fordelen af monitorerings- og alarmeringsmulighederne ved de digitale fælder. Digitalisering kan gøre din hverdag som skadedyrsbekæmper lettere ved at give dig et større overblik over dine fælder, forbedre kommunikationen med dine kunder samt sikre, at du bekæmper skadedyr på en miljøvenlig måde. using TrapMe you always get the specific location and when and where a rat has been caught. 

 

 

Kilder: