Med et digitalt produkt følger også en beslutning omkring hvilken netværksforbindelse der skal bruges – men hvilken netværksforbindelse er det bedste valg? Hvilke overvejelser og behov ligger bag valget af netværk? Fungerer den valgte forbindelse i alle lande og markeder?  

Der er flere forskellige muligheder, når der kommer til netværksforbindelser. Vi skelner mellem standard GSM/GPRS-kommunikation, såsom 2G/3G/4G eller 5G netværk som primært fokuserer på at levere datatrafik til teknologier med behov for at overføre meget data, og netværksløsninger såsom LoRa, Sigfox, LTE-M og NB-IoT (LPWA). De sidstnævnte LPWA-løsninger fokuserer på at levere datatrafik til teknologier med behov for at kunne køre på batterier og have et lavt strømforbrug, hvorfor disse betegnes Low Power Wide Area (LPWA). Derudover er der også mulighed for, at dine enheder benytter Wi-Fi eller Bluetooth, som måske er de lidt mere velkendte netværksteknologier. 

Du kan læse mere om LTE-M og NB-IoT-løsninger

Vi kender typisk GSM/GPRS-forbindelser fra vores mobiltelefoner, og disse netværk har vist deres værd i flere år efterhånden. I takt med at teknologien har skabt et behov hos os for at overføre data kontinuerlig og hurtigt, så er der blevet udviklet netværk til netop dette formål, så vi i dag kan sende store mængder data ved brug af 5G netværket. Der findes dog også teknologier, som er bedre til stationære enheder. Nogle teknologier sender kun små mængder data inden for korte afstande, men med behov for lang batterilevetid. Dette behov har medført udviklingen af datakommunikation ved lavere strømstyrke (low power consumption). Derudover kan teknologien også sende et stærkere signal, der er bedre, end hvad man kan opnå med GRPS-forbindelser. På baggrund af disse behov gør LPWA-teknologier et stigende indtryk på markedet.

I de fleste lande er 2G netværket sat til at udgå, og det bliver derfor mere og mere vigtigt for udbydere af IoT-løsninger at implementere LPWA løsninger i deres IoT-produkter. 

 

Hvilken LPWA-teknologi passer til dine behov?

Hvilken LPWA-teknologi skal du vælge? Det kommer ofte an på, hvad produktet har behov for samt forbrugerens forventninger. Generelt set er tilslutningspriserne ved LPWA-netværk lavere end med de traditionelle GSM/GPRS-netværk, men der er forskel på omkostningerne på den lange bane imellem de forskellige LPWA-teknologier. Hvordan kan slutbrugeren/kunden være i stand til at vurdere disse omkostninger, uden at være ekspert på området? Inden for skadedyrsbranchen indgår vi ofte i dialog med potentielle kunder om, hvorfor vi ikke tilbyder en Wi-Fi-løsning, der nærmest betragtes som ‘gratis’, eller LoRa eller Sigfox, som også ses som et billigere alternativ til den LTE-M-løsning og 2G, som vores produkt benytter. 

Vi prøver at vejlede kunder på baggrund af disse tre punkter: 

  • Har du brug for at overvåge og sende store mængder af data f.eks. lyde via en fuglealarm eller overføre billeder fra et kamera?
    Så bør du overveje en GSM/GRPS-løsning, potentielt set en 5G løsning, men de er dyre, når det kommer til dataforbindelse. Hvis man ser på det positive, så kan du nemt finde en forhandler med en connectivty partner, der udbyder roaming i nærmest alle lande verden over. Roaming-tjenesterne om GSM/GPRS har mange år bag sig og er i mange lande ukompliceret, men vær opmærksom på at visse lande har en striks lovgivning omkring roaming.  
  • Skal du overvåge og bekæmpe skadedyr på flere lokationer? Og vil du gerne kunne flytte dine enheder på en nem måde mellem lokationer samt tilføje nye lokationer?
    I så fald bør du IKKE vælge en Wi-Fi-løsning. En Wi-Fi løsning har muligvis ingen dataomkostninger, men det er ofte dyr at sætte op, da du har behov for flere routere for at afdække et område, og hvis du har mere end ét område, skal du bruge mange routere. En Wi-Fi løsning kan også gøre det sværere at lave ændringer i de installerede enheder. Men ja, dataomkostningerne er ‘gratis’, og kan give mening at benytte, hvis du kun har ét område, hvor dine enheder er installerede permanent. Det kan f.eks. være i tilfælde af UV insektfælder, hvor en Wi-Fi løsning kunne være et godt valg.that is the case, then you should NOT look at a Wi-Fi solution. A Wi-Fi solution might have a zero-connectivity cost, but the solution is often expensive to acquire and set up as you would need one or several routers to cover your entire location and if you have more than one location you need several routers. A Wi-Fi solution also makes it more difficult to make changes to the installed devices. But yes, the connectivity cost is “free” and could make sense to use if you have a location/facility where the devices are installed permanently. In the case of UV, insect traps a Wi-Fi solution might be a good choice. 
  • Vil du gerne kunne ændre lokationen på dine enheder en gang imellem, og har du brug for alarmer og ikke konstant billede eller video overvågning?
    Så ville en LPWA-løsning være at foretrække, men hvilken en burde du vælge? Hvis du har enheder i mere end ét land, skal du overveje om LoRa eller Sigfox kunne være det rette valg. Selvom disse netværk benyttes i mange lande, vil du dog stadig ikke få samme dækning som med GSMnettet, da disse netværk er afhængige af opsætningen af gateways. Derudover kan visse lande også have forskellige leverandører af disse gateways og din LoRa eller Sigfox-løsning vil f.eks. fFungere fint i Holland, men ikke i Tyskland. Det kan gøre det svært at udbrede din løsning til flere lande. Derfor anbefaler vi, at du kigger på LTEM eller NBIoT-løsninger.  

Det kan være svært at vælge den rette teknologi, og det afhænger i høj grad af konteksten og enhedens formål. Hvis du driver virksomhed i et eller få lande, og har behov for at sende små mængder data, så kan LoRa eller Sigfox være en god løsning. Hvis dine enheder er placeret inden for samme områder, men har behov for at sende mere data end de førnævnte løsninger kan bære, så er Wi-Fi bedre. Ingen teknologi passer til alles behov, men en løsning er bedre end andre alt efter den specifikke situation og kontekst, du befinder dig i.  

Du kan læse mere om Sigfox og LoRa

 

 

Kilder: